Verslag WonderKermis

Welkom op de pagina van de WonderKermis op 2 juni 2007 heeft op het Jan Maijenplein in de Baarsjes een bijzonder evenement plaatsgevonden. Onderstaand vormt een combinatie van vooraankondigingen van de verschillende acts zoals deze werden geprogrammeerd door het iLLUSEUM met fotografische impressies van de dag zelf.
Voor veel buurt bewoners was de dag een verrassende kennismaking met het fantastische, voor veel bezoekers was de buurt een verrassende ontdekking in de stad. Aangezien deze intense gebeurtenis zo postitief ontvangen is door jong en oud en er door de organisatie van de Juni Kunstmaand zowel voordien als achteraf weinig aandacht is besteed aan de WonderKermis. Volgt hier een eigenhandig verslag:

Reakties: iLLUSEUM@Gmail.com

Friday, May 25, 2007

De Suikerspinfabriek
De suikerspinkliniek is ontstaan uit de ontdekkende en expressieve theaterlessen bij Maljuna Frato, gecombineerd met aandacht voor de individuele en cultuurgebonden identiteitsontwikkeling van de deelnemers binnen de Nederlandse samenleving.
Er wordt geprobeerd om de jongeren bewuster te maken dat ze hulp kunnen krijgen bij wonen, werken en leren. Veel van de allochtone jongeren zijn hier niet bewust van. Door middel van een creatieve voorstelling , gebaseerd op de verhalen van de acteurs die tot dezelfde doelgroep behoren als het publiek, worden de jongeren geïnformeerd.
“Humor destilleren, danstalent uitdagen, muzikaal talent gebruiken, potentiële rappers een kans geven, dingen die jongeren leuk vinden en in een theatrale context tot uiting laten komen"

No comments: