Verslag WonderKermis

Welkom op de pagina van de WonderKermis op 2 juni 2007 heeft op het Jan Maijenplein in de Baarsjes een bijzonder evenement plaatsgevonden. Onderstaand vormt een combinatie van vooraankondigingen van de verschillende acts zoals deze werden geprogrammeerd door het iLLUSEUM met fotografische impressies van de dag zelf.
Voor veel buurt bewoners was de dag een verrassende kennismaking met het fantastische, voor veel bezoekers was de buurt een verrassende ontdekking in de stad. Aangezien deze intense gebeurtenis zo postitief ontvangen is door jong en oud en er door de organisatie van de Juni Kunstmaand zowel voordien als achteraf weinig aandacht is besteed aan de WonderKermis. Volgt hier een eigenhandig verslag:

Reakties: iLLUSEUM@Gmail.com

Sunday, April 8, 2007

de Klank-K-KluizenaarComponist en klankuitvoerder Tian Rotteveel zal voor de Wonder Kermis een performance installatie maken waarin hij een klinkende klok zal componeren en uitvoeren,Een klok die zich vermenigvuldigd met een gebed, dat wil zeggen door de aanwezigheid van het gebruik van technologie de klank van een klok wordt vermengd met een gesproken gebed, dit resulteert dat de klok lettergrepen en klinkers zal krijgen. En zo een verhaal heeft, een klok met een verhaal.Deze klok komt de hangen in de buurt van de Jerusalemkerk die normaal geen klok of speaker heeft waarin een klankprojectie te horen is van de aanwezigheid van de moskee op de Witte de Withstraat. Maar op de dag van de WonderKermis zal er een klinken, op bepaalde tijdstippen en momenten, ook kunnen mensen de klok van dichtbij bekijken en een ladder tussen witte lakens opklimmen.
Van Dale spreekt over de functie van de klok dat het een object is die met haar bereik ervoor dient om heilige grond zo ver mogelijk te beschermen.Het Jan Mayenplein krijgt voor een dag een eigen klok, een ambassadeur die goed en slecht nieuws kan brengen.


No comments: