Verslag WonderKermis

Welkom op de pagina van de WonderKermis op 2 juni 2007 heeft op het Jan Maijenplein in de Baarsjes een bijzonder evenement plaatsgevonden. Onderstaand vormt een combinatie van vooraankondigingen van de verschillende acts zoals deze werden geprogrammeerd door het iLLUSEUM met fotografische impressies van de dag zelf.
Voor veel buurt bewoners was de dag een verrassende kennismaking met het fantastische, voor veel bezoekers was de buurt een verrassende ontdekking in de stad. Aangezien deze intense gebeurtenis zo postitief ontvangen is door jong en oud en er door de organisatie van de Juni Kunstmaand zowel voordien als achteraf weinig aandacht is besteed aan de WonderKermis. Volgt hier een eigenhandig verslag:

Reakties: iLLUSEUM@Gmail.com

Tuesday, April 3, 2007

Ramana

Ramana is gespecialiseerd in illusies van het bovennatuurlijke , zoals psycho-kinese en gedachtenlezen. Ook tart hij de wetten van zwaartekracht. Hij kan zijn lichaam en ook andere voorwerpen laten zweven . Zijn unieke voorstellingen verbazen en verwonderen allen die hem zien. Hij houdt ervan om voor alle soorten publiek op te treden. Hij treedt net zo gemakkelijk op voor hare majesteit de koningin en andere hoogwaardigheidsbekleders als voor het publiek op de straten en pleinen van Amsterdam.
Hij trad op voor instellingen als NOVIB, TNT, Tommy Hilfiger en de minister van kultuur van India. Publikaties over hem verschenen o.m in het Parool en Esquire. Ook op de televisie was hij bij Barend en van Dorp, Paul de Leeuw en Jensen! te zien.
Van de Indiase overheid ontving hij kort geleden de "Poonaada", een van de hoogste kulturele onderscheidingen ooit uitgereikt aan een westerling in India.

De zwevende magister RAMANA

No comments: